KB Vision

KBONE KN-S25F
Mã sản phẩm: KN-S25F

KBONE KN-S25F

3,180,000đ

KBONE KN-B21F
Mã sản phẩm: KN-B21F

KBONE KN-B21F

1,980,000đ

KBONE KN-H22PW
Mã sản phẩm: KN-H22PW

KBONE KN-H22PW

1,788,000đ

KBONE KN-H21W
Mã sản phẩm: KN-H21W

KBONE KN-H21W

690,000đ

KBONE KN-2001WN
Mã sản phẩm: KN-2001WN

KBONE KN-2001WN

1,056,000đ

KBONE KN-2002WN
Mã sản phẩm: KN-2002WN

KBONE KN-2002WN

1,020,000đ

KBONE KN-2003WN.PIR
Mã sản phẩm: KN-2003WN.PIR

KBONE KN-2003WN.PIR

1,782,000đ

KBONE KN-D23L
Mã sản phẩm: KN-D23L

KBONE KN-D23L

2,900,000đ

KBONE KN-2011WN
Mã sản phẩm: KN-2011WN

KBONE KN-2011WN

1,760,000đ

KBONE KN-H21WP
Mã sản phẩm: KN-H21WP

KBONE KN-H21WP

1,390,000đ

CAMERA IP FULLCOLOR KX-CF4002N3-A
Mã sản phẩm: KX-CF4002N3-A

CAMERA IP FULLCOLOR KX-CF4002N3-A

4,580,000đ

CAMERA IP FULLCOLOR KX-CF4003N3-B
Mã sản phẩm: KX-CF4003N3-B

CAMERA IP FULLCOLOR KX-CF4003N3-B

5,040,000đ

CAMERA IP FULLCOLOR KX-CF4001N3-A
Mã sản phẩm: KX-CF4001N3-A

CAMERA IP FULLCOLOR KX-CF4001N3-A

4,580,000đ

CAMERA IP FULLCOLOR KX-CF2003N3-B
Mã sản phẩm: KX-CF2003N3-B

CAMERA IP FULLCOLOR KX-CF2003N3-B

4,780,000đ

CAMERA IP FULLCOLOR KX-CF2001N3-A
Mã sản phẩm: KX-CF2001N3-A

CAMERA IP FULLCOLOR KX-CF2001N3-A

3,660,000đ

CAMERA FULLCOLOR KX-CF2204S-A
Mã sản phẩm: KX-CF2204S-A

CAMERA FULLCOLOR KX-CF2204S-A

999,000đ

CAMERA FULLCOLOR KX-CF2203L
Mã sản phẩm: KX-CF2203L

CAMERA FULLCOLOR KX-CF2203L

950,000đ

CAMERA FULLCOLOR KX-CF2101S
Mã sản phẩm: KX-CF2101S

CAMERA FULLCOLOR KX-CF2101S

900,000đ

CAMERA FULLCOLOR KX-CF2102L
Mã sản phẩm: KX-CF2102L

CAMERA FULLCOLOR KX-CF2102L

850,000đ

KX-7104TH1
Mã sản phẩm: KX-7104TH1

KX-7104TH1

1,173,000đ

KX-8104TH1
Mã sản phẩm: KX-8104TH1

KX-8104TH1

1,216,000đ

KX-2011C4
Mã sản phẩm: KX-2011C4

KX-2011C4

399,000đ

KX-2011S4
Mã sản phẩm: KX-2011S4

KX-2011S4

433,000đ

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7108H1 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-7108H1

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7108H1 Chính Hãng

3,520,000đ

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-8108H1 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-8108H1

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-8108H1 Chính Hãng

5,480,000đ

Đầu Ghi Hình Mini HD KBVISION KX-7108SD6
Mã sản phẩm: KX-7108SD6

Đầu Ghi Hình Mini HD KBVISION KX-7108SD6

3,120,000đ

Đầu Ghi Hình Mini HD KBVISION KX-7104SD6
Mã sản phẩm: KX-7104SD6

Đầu Ghi Hình Mini HD KBVISION KX-7104SD6

2,280,000đ

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7114SD6 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-7114SD6

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7114SD6 Chính Hãng

1,200,000đ

KBVISION KX-2111SD4 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2111SD4

KBVISION KX-2111SD4 2.0MP

1,020,000đ

Camera IP Thân Trụ KBVISION KX-2003UL 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2003UL

Camera IP Thân Trụ KBVISION KX-2003UL 2.0MP

5,980,000đ

Camera IP DONE KBVISION KX-2022N 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2022N

Camera IP DONE KBVISION KX-2022N 2.0MP

3,180,000đ

Camera IP DONE KBVISION KX-2012N2 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2012N2

Camera IP DONE KBVISION KX-2012N2 2.0MP

2,120,000đ

Camera IP Thân Trụ KBVISION KX-2011N2 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2011N2

Camera IP Thân Trụ KBVISION KX-2011N2 2.0MP

2,120,000đ

KBVISION KX-4001C.PIR 4.0M Tích Hợp Báo Động
Mã sản phẩm: KX-4001C.PIR

KBVISION KX-4001C.PIR 4.0M Tích Hợp Báo Động

1,980,000đ

KBVISION KX-2001C.PIR 2.0M Tích Hợp Báo Động
Mã sản phẩm: KX-2001C.PIR

KBVISION KX-2001C.PIR 2.0M Tích Hợp Báo Động

1,480,000đ

KBVISION KX-2102C4 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2102C4

KBVISION KX-2102C4 2.0MP

1,000,000đ

KBVISION KX-2112C4 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2112C4

KBVISION KX-2112C4 2.0MP

880,000đ

CAMERA IP DÀNH CHO DỰ ÁN KBVISION KX-2001SN 2.0
Mã sản phẩm: KX-2001SN

CAMERA IP DÀNH CHO DỰ ÁN KBVISION KX-2001SN 2.0

11,800,000đ

Camera IP Thân Trụ KBVISION KX-2003N 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2003N

Camera IP Thân Trụ KBVISION KX-2003N 2.0MP

2,800,000đ

Camera IP Thân Trụ KBVISION KX-1305N 1.3MP
Mã sản phẩm: KX-1305N

Camera IP Thân Trụ KBVISION KX-1305N 1.3MP

4,300,000đ

Camera IP Thân Trụ KBVISION KX-2005N 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2005N

Camera IP Thân Trụ KBVISION KX-2005N 2.0MP

5,900,000đ

Camera ePOE IP Thân Trụ KBVISION KX-8005iMN 8.0MP
Mã sản phẩm: KX-8005iMN

Camera ePOE IP Thân Trụ KBVISION KX-8005iMN 8.0MP

12,600,000đ

Camera ePOE IP Thân Trụ KBVISION KX-8005iN 8.0MP
Mã sản phẩm: KX-8005iN

Camera ePOE IP Thân Trụ KBVISION KX-8005iN 8.0MP

8,180,000đ

Camera ePOE IP Done KBVISION KX-8002iN 8.0MP
Mã sản phẩm: KX-8002iN

Camera ePOE IP Done KBVISION KX-8002iN 8.0MP

8,180,000đ

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-4K8108DP6 PoC Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-4K8108DP6

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-4K8108DP6 PoC Chính Hãng

10,200,000đ

Camera Cấp Nguồn Qua Cáp Đồng Trục KX-2K01iC4 4.0MP
Mã sản phẩm: KX-2K01iC4

Camera Cấp Nguồn Qua Cáp Đồng Trục KX-2K01iC4 4.0MP

2,300,000đ

Camera Cấp Nguồn Qua Cáp Đồng Trục KX-2K02iC4 4.0MP
Mã sản phẩm: KX-2K02iC4

Camera Cấp Nguồn Qua Cáp Đồng Trục KX-2K02iC4 4.0MP

2,300,000đ

KBVISION KX-2001SK4 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2001SK4

KBVISION KX-2001SK4 2.0MP

1,380,000đ

Camera IP Done KBVISION KX-8002N 8.0MP
Mã sản phẩm: KX-8002N

Camera IP Done KBVISION KX-8002N 8.0MP

7,800,000đ

Camera IP Done KBVISION KX-3004AN 3.0MP
Mã sản phẩm: KX-3004AN

Camera IP Done KBVISION KX-3004AN 3.0MP

4,980,000đ

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-8116H1 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-8116H1

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-8116H1 Chính Hãng

9,600,000đ

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7116D6 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-7116D6

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7116D6 Chính Hãng

6,380,000đ

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8864N3 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-4K8864N3

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8864N3 Chính Hãng

33,800,000đ

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8832N3 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-4K8832N3

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8832N3 Chính Hãng

31,800,000đ

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8832N2 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-4K8832N2

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8832N2 Chính Hãng

23,000,000đ

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8432N2 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-4K8432N2

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8432N2 Chính Hãng

15,620,000đ

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8232N2 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-4K8232N2

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8232N2 Chính Hãng

9,980,000đ

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8816N2 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-4K8816N2

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8816N2 Chính Hãng

19,900,000đ

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8216N2 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-4K8216N2

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8216N2 Chính Hãng

7,980,000đ

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8416N2 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-4K8416N2

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8416N2 Chính Hãng

11,800,000đ

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8116N2 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-4K8116N2

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8116N2 Chính Hãng

5,580,000đ

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8104N2 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-4K8104N2

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8104N2 Chính Hãng

4,380,000đ

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-8104N2 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-8104N2

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-8104N2 Chính Hãng

2,700,000đ

KBVISION KX-8202S4 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-8202S4

KBVISION KX-8202S4 2.0MP

1,300,000đ

KBVISION KX-8201S4 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-8201S4

KBVISION KX-8201S4 2.0MP

1,300,000đ

KBVISION KX-8202C4 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-8202C4

KBVISION KX-8202C4 2.0MP

1,140,000đ

KBVISION KX-8201C4 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-8201C4

KBVISION KX-8201C4 2.0MP

1,160,000đ

KBVISION KX-8102S4 1.0MP
Mã sản phẩm: KX-8102S4

KBVISION KX-8102S4 1.0MP

820,000đ

KBVISION KX-8101S4 1.0MP
Mã sản phẩm: KX-8101S4

KBVISION KX-8101S4 1.0MP

820,000đ

KBVISION KX-8101C4 1.0MP
Mã sản phẩm: KX-8101C4

KBVISION KX-8101C4 1.0MP

660,000đ

KBVISION KX-8102C4 1.0MP
Mã sản phẩm: KX-8102C4

KBVISION KX-8102C4 1.0MP

660,000đ

Bàn Điều Khiển Camera Speed Done KBVISION KX-100NK
Mã sản phẩm: KX-100NK

Bàn Điều Khiển Camera Speed Done KBVISION KX-100NK

8,800,000đ

Camera Smart IP Speed Done KBVISION KX-2408IRSN 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2408IRSN

Camera Smart IP Speed Done KBVISION KX-2408IRSN 2.0MP

96,000,000đ

Camera Smart IP Speed Done KBVISION KX-2308IRSN 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2308IRSN

Camera Smart IP Speed Done KBVISION KX-2308IRSN 2.0MP

58,000,000đ

Camera IP Speed Done KBVISION KX-2008PN 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2008PN

Camera IP Speed Done KBVISION KX-2008PN 2.0MP

16,500,000đ

Camera IP Speed Done KBVISION KX-2008ePN 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2008ePN

Camera IP Speed Done KBVISION KX-2008ePN 2.0MP

14,780,000đ

Camera IP Speed Done KBVISION KX-2007ePN 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2007ePN

Camera IP Speed Done KBVISION KX-2007ePN 2.0MP

13,800,000đ

Camera IP 360 Độ KBVISION KX-0504FN 5.0MP
Mã sản phẩm: KX-0504FN

Camera IP 360 Độ KBVISION KX-0504FN 5.0MP

7,400,000đ

Camera IP 360 Độ KBVISION KX-1204FN 12.0MP
Mã sản phẩm: KX-1204FN

Camera IP 360 Độ KBVISION KX-1204FN 12.0MP

25,600,000đ

Camera Smart IP Done KBVISION KX-2004MSN 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2004MSN

Camera Smart IP Done KBVISION KX-2004MSN 2.0MP

17,800,000đ

Camera Smart IP Thân Trụ KBVISION KX-2005MSN 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2005MSN

Camera Smart IP Thân Trụ KBVISION KX-2005MSN 2.0MP

17,800,000đ

Camera Smart IP Done KBVISION KX-3004MSN 3.0MP
Mã sản phẩm: KX-3004MSN

Camera Smart IP Done KBVISION KX-3004MSN 3.0MP

12,200,000đ

Camera IP Done KBVISION KX-2012N 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2012N

Camera IP Done KBVISION KX-2012N 2.0MP

2,040,000đ

Camera Smart IP Thân Trụ KBVISION KX-3005MSN 3.0MP
Mã sản phẩm: KX-3005MSN

Camera Smart IP Thân Trụ KBVISION KX-3005MSN 3.0MP

18,800,000đ

Camera Home Wifi KBVISION KX-H10WN 1.0MP
Mã sản phẩm: KX-H10WN

Camera Home Wifi KBVISION KX-H10WN 1.0MP

1,800,000đ

Camera Home Wifi KBVISION KX-H13WN 1.3MP
Mã sản phẩm: KX-H13WN

Camera Home Wifi KBVISION KX-H13WN 1.3MP

2,140,000đ

Camera Home Wifi KBVISION KX-H10PWN 1.0MP
Mã sản phẩm: KX-H10PWN

Camera Home Wifi KBVISION KX-H10PWN 1.0MP

2,980,000đ

Camera Home Wifi KBVISION KX-H13PWN 1.3MP
Mã sản phẩm: KX-H13PWN

Camera Home Wifi KBVISION KX-H13PWN 1.3MP

3,780,000đ

Camera IP Speed Done KBVISION KX-2007PN 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2007PN

Camera IP Speed Done KBVISION KX-2007PN 2.0MP

11,800,000đ

Camera IP Speed Done KBVISION KX-2007sPN 2.0MP
Mã sản phẩm: KX-2007sPN

Camera IP Speed Done KBVISION KX-2007sPN 2.0MP

5,900,000đ

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-8108N2 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-8108N2

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-8108N2 Chính Hãng

3,060,000đ

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8108N2 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-4K8108N2

Đầu Ghi Hình IP KBVISION KX-4K8108N2 Chính Hãng

4,500,000đ

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7104D6 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-7104D6

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7104D6 Chính Hãng

2,780,000đ

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7108D6 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-7108D6

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7108D6 Chính Hãng

4,060,000đ

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-8104D6 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-8104D6

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-8104D6 Chính Hãng

3,180,000đ

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-8108D6 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-8108D6

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-8108D6 Chính Hãng

4,980,000đ

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7232D6 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-7232D6

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7232D6 Chính Hãng

16,200,000đ

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-8116D6 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-8116D6

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-8116D6 Chính Hãng

9,100,000đ

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7108TD6 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-7108TD6

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7108TD6 Chính Hãng

3,400,000đ

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7104TD6 Chính Hãng
Mã sản phẩm: KX-7104TD6

Đầu Ghi Hình KBVISION KX-7104TD6 Chính Hãng

2,280,000đ