HIK Vision

Camera wifi  AI C3X ống kính kép
Mã sản phẩm:

Camera wifi AI C3X ống kính kép

2,936,000đ

Camera Wifi EZVIZ C8C xoay lắp đặt ngoài trời
Mã sản phẩm: C8C

Camera Wifi EZVIZ C8C xoay lắp đặt ngoài trời

2,250,000đ

CAMERA IP WIFI EZVIZ C6N 2.0M
Mã sản phẩm: C6N

CAMERA IP WIFI EZVIZ C6N 2.0M

866,000đ

DS-2CE72DFT-F
Mã sản phẩm: DS-2CE72DFT-F

DS-2CE72DFT-F

1,578,000đ

DS-2CE10DFT-F
Mã sản phẩm: DS-2CE10DFT-F

DS-2CE10DFT-F

1,270,000đ

DS-2CE16B2-IPF
Mã sản phẩm: DS-2CE16B2-IPF

DS-2CE16B2-IPF

350,000đ

DS-2CE56B2-IPF
Mã sản phẩm: DS-2CE56B2-IPF

DS-2CE56B2-IPF

350,000đ

Camera Thân Trụ DS-2CE12DFT-F 2.0MP Chuyên dụng BAN ĐÊM
Mã sản phẩm: DS-2CE12DFT-F

Camera Thân Trụ DS-2CE12DFT-F 2.0MP Chuyên dụng BAN ĐÊM

2,000,000đ

Camera Done DS-2CE72DFT-F 2.0MP Chuyên Dụng BAN ĐÊM
Mã sản phẩm: DS-2CE72DFT-F

Camera Done DS-2CE72DFT-F 2.0MP Chuyên Dụng BAN ĐÊM

1,800,000đ

Camera Thân Trụ DS-2CE10DFT-F 2.0MP Chuyên dụng BAN ĐÊM
Mã sản phẩm: DS-2CE10DFT-F

Camera Thân Trụ DS-2CE10DFT-F 2.0MP Chuyên dụng BAN ĐÊM

1,800,000đ

Camera Done DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE 2.0MP
Mã sản phẩm: DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE

Camera Done DS-2CC52D9T-AVPIT3ZE 2.0MP

6,370,000đ

Camera Thân Trụ DS-2CE16D8T-ITE 2.0MP
Mã sản phẩm: DS-2CE16D8T-ITE

Camera Thân Trụ DS-2CE16D8T-ITE 2.0MP

1,790,000đ

Camera Thân Trụ DS-2CE16D8T-IT 2.0MP
Mã sản phẩm: DS-2CE16D8T-IT

Camera Thân Trụ DS-2CE16D8T-IT 2.0MP

1,650,000đ

Camera Thân Trụ DS-2CE16D0T-WL3 2.0MP
Mã sản phẩm: DS-2CE16D0T-WL3

Camera Thân Trụ DS-2CE16D0T-WL3 2.0MP

1,790,000đ

Camera Thân Trụ DS-2CE16C0T-IRP 1.0MP
Mã sản phẩm: DS-2CE16C0T-IRP 1.0MP

Camera Thân Trụ DS-2CE16C0T-IRP 1.0MP

540,000đ

Camera Thân Trụ DS-2CE16C0T-IT3 1.0MP
Mã sản phẩm: DS-2CE16C0T-IT3 1.0MP

Camera Thân Trụ DS-2CE16C0T-IT3 1.0MP

930,000đ

Camera Done DS-2CE56D0T-IRP 2.0MP
Mã sản phẩm: DS-2CE56D0T-IRP 2.0MP

Camera Done DS-2CE56D0T-IRP 2.0MP

680,000đ

Camera Done DS-2CE56C0T-IRP 1.0MP
Mã sản phẩm: DS-2CE56C0T-IRP

Camera Done DS-2CE56C0T-IRP 1.0MP

470,000đ